VÅR BERÄTTELSE

                                                                   Hyr en Chaufför/Lots vid behov!!

Vi tillhandahåller personal inom åkerinäringen såsom lotsar, byteschaufförer, distributionschaufförer, Fjärrchaufförer, truckförare och terminalarbetare. Samtlig personal har BE CE Körkort YKB Digitalt Förarkort truck kort. Vår prispolitik är att till ett konkurrenskraftigt pris tillhandahålla bästa möjliga ersättare för ordinarie personals frånvaro. Med den utbildning, vana och yrkesskicklighet som förväntas av våra kunder. Vår målsättning är att :
- kunden alltid är i fokus och att vi ska uppfylla deras önskemål.
- vi alltid är på rätt plats i rätt tid med gods och varor i oskadat skick.
- kunden alltid känner och verkligen får personlig service.
- vi alltid håller vad vi lovar.

Att hyra en Chaufför

Att hyra personal

Att hyra Lastbilschaufför eller Truckförare är ett mycket kostnadseffektivt sätt att sköta bemanning vid produktionstoppar, semesterledighet, föräldraledighet och sjukfrånvaro. Då man har möjlighet att hyra på timbasis och bara betala för den tid personalen arbetar får man som företagare en bättre översikt över sina personalkostnader. Företaget får även en större flexibilitet att byta ut personal som av olika anledningar inte passar in på arbetsplatsen. Att Hyra personal är även ett utmärkt sätt att testa personal under några månader innan man gör en rekrytering. Att hyra först och sedan rekrytera är ett mycket bra sätt att tillsätta ny personal då båda parter kan känna sig för innan det görs klart med anställning. Företaget kommer här överens med Transporttjänst och ev köper loss personal. När ett behov av hyra personal uppstår behöver man ett bra, seriöst och pålitligt företag som har möjlighet att tillsätta den typ av personal som efterfrågas. Det är där vi på Transporttjänst kommer in. Ni kontaktar oss och beskriver ert behov av bemanning. Därefter hittar vi den personal som efterfrågas.

Skapa din hemsida gratis!