Hyra in Personal                                                                                                                                  

  •Du slipper ta ansvaret för lön. Arbetsgivaravgifter och övriga kostnader betalar vi. •Du slipper oroa dig för sämre tider. Du hyr bara in personal för tiden du har behov och betalar bara för de timmar vår medarbetare arbetar hos dig. •Du slipper lägga tid och resurser på att rekrytera själv. Vår personal står redo att börja sitt uppdrag hos dig, och om vi behöver hitta en ny talang har vi en välfylld kandidatbas och välutvecklade processer för att göra det snabbt.

                               Anställa Personal

•Bruttolön - den lön den anställde har innan preliminär skatt dragits av. •Semesterlön - i Sverige är det lagstiftat att var och en har rätt till 25 dagars semester per år. Rätten till semester regleras i Semesterlagen samt i kollektivavtal och anställningsavtal - om sådana finns. Semestertillägg är 0,8% (med kollektivavtal) eller 0,43% (utan kollektivavtal) av månadslönen - vilket sedan multipliceras med antalet semesterdagar. •Lagstiftad arbetsgivaravgift - består i sig av en samling av: ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, sjukförsäkringsavgift, föräldraförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsavgift och allmän löneavgift. De olika avgifterna varierar men kombinerade uppgår de för närvarande till 31,42% - en summa som beräknas på den anställdes bruttolön, semesterlön och skattepliktiga kostnadsersättningar och förmåner. •Sociala avgifter enligt avtal - Det här är sociala avgifter som fackföreningar och arbetsgivarorganisationer kommit överens om i kollektivavtal. Det kan alltså exempelvis gälla försäkringar vid skada eller sjukdom och avtals- eller tjänstepension. Beroende på kollektivavtal kan avgifterna variera ganska mycket, men de är oftast i storleksordningen 6-10%.
Skapa din hemsida gratis!